Beregningsværktøj for forsvarsomkostninger og byggetid

Forsvar Antal Metal Krystal Deuterium Points Metal
ruinmark
Krystal
ruinmark
Ruinmark
points
Tid
Raketkanon
Lille laserkanon
Stor laserkanon
Ionkanon
Gausskanon
Plasmakanon
Lille planetskjold
Stort planetskjold
Forsvarsraketter
Interplanetarraketter
I alt
Recyclere:
Ressource transportering
Ressourcer på planet
Nødvendige ressourcer
I alt
Små transportere
Store transportere
Spionagerapport