Værktøj til beregning af skibsomkostninger og byggetid

Flåde Antal Metal Krystal Deuterium Points Metal
ruinmark
Krystal
ruinmark
Ruinmark
points
Tid
Lille jæger
Stor jæger
Krydser
Slagskib
Interceptor
Bomber
Destroyer
Dødsstjerne
Reaper
Pathfinder
Lille transporter
Stor transporter
Koloniskib
Recycler
Spionagesonde
Solsattelit
Crawler
I alt
Recyclere:
Ressource transportering
Ressourcer på planet
Nødvendige ressourcer
I alt
Små transportere
Store transportere
Spionagerapport