Værktøj til beregning af phalanxbygning

Discoverer
Systemet hvor phalanxbygningen ligger
Phalanxbygningslevel
Phalanxrækkevidde
Destinationssystem
Nødvendig phalanx level