Beregningsværktøj for forskningsomkostninger og forskningstid

Research event (-25% research time)
Forskning Start level
Slut level Metal Krystal Deuterium Energi Points Tid
Spionageteknologi
Computerteknologi
Våbenteknologi
Skjoldteknologi
Pansringsteknologi
Energiteknologi
Hyperrumsteknologi
Forbrændingssystem
Impulssystem
Hyperrumssystem
Laserteknologi
Ionteknologi
Plasmatekonologi
Intergalaktisk forskningsnetværk
Astrofysik
Gravitonteknologi
I alt  
Ressource transportering
Ressourcer på planet
Nødvendige ressourcer
I alt
Små transportere
Store transportere
Spionagerapport