Binaların maliyetleri/sürelerini hesaplama aracı

Bina Başlangıç seviyesi
Hedef seviyesi Metal Kristal Deuterium Energy Puanlar Zaman
Metal madden
Kristal madden
Deuterium sentezleyici
Solar Enerji Santrali
Füzyoenerji Santrali
Robot Fabrikası
Nanit fabrikası
Tersane
Metal depose
Kristal depose
Deuterium tanker
Araştırma Laboratuvarı
Terraformer
Uzay iskelesi
İttifak depose
Roket silos
Ay Merkez Istasyonu
Radar istasyonu
Sıçrama geçidi
Toplam  
Kaynakların taşınması
Gezegendeki kaynaklar
Gerekli kaynaklar
Toplam
Küçük Cargo
Büyük Cargo
Casusluk raporu