Filo maliyetleri ve süreleri için hesaplama aracı

Filo Miktar Metal Kristal Deuterium Puanlar Metal
yıkım
Kristal
yıkım
Yıkım
puanlar
Zaman
Hafif avcı
Ağır avcı
Kruvazör
Komuta gemisi
Firkateyn
Bombardıman gems
Muhrip
Ölüm yıldızı
Azrail
Rehber
Küçük nakliye
Büyük nakliye
Koloni gems
Geri dönüşümcü
Casus Sondasi
Solar Urdu
Paletli
Toplam
Geri Dönüşümcüler:
Kaynakların taşınması
Gezegendeki kaynaklar
Gerekli kaynaklar
Toplam
Küçük Cargo
Büyük Cargo
Casusluk raporu