Beregningsværktøj til bygningsomkostninger og byggetid

Bygning Start level
Slut level Metal Krystal Deuterium Energi Points Tid
Metalmine
Krystalmine
Deuteriumsyntetiserer
Solkraftværk
Fusionskraftværk
Robotfabrik
Nanitfabrik
Rumskibsværft
Matallager
Krystallager
Deuteriumlager
Forskningslaboratorium
Terraformer
Space Dock
Alliancedepot
Missilsilo
Månebase
Phalanxbygning
Springportal
I alt  
Ressource transportering
Ressourcer på planet
Nødvendige ressourcer
I alt
Små transportere
Store transportere
Spionagerapport