Koloni üretimi için hesaplama aracı

Max. Sıcaklık
Gezegen pozisyonu
Paletli
Kaynaklar Metal madden Kristal madden Deuterium sentezleyici Energy tüketimi
Seviye
Üretim faktörleri
Amplifikatör
Saatlik energy tüketimi
Temel üretim
Saatlik üretim
Paletli ( / )
Plazma tekniği ()
Amplifikatör
Jeolog
Komuta Heyeti
Trader
Koleksiyoncu
Füzyoenerji Santrali Toplam
Saat başına toplam
Günlük toplam
Haftalık top lam
Energy Solar Enerji Santrali Füzyoenerji Santrali Solar Urdu
Seviye
Üretim faktörleri
Amplifikatör
Tüketim    
Üretim
Amplifikatör
Mühendis
Komuta Heyeti
Koleksiyoncu Toplam
Toplam
Mevcut Energy
Casusluk raporu