Savunma maliyetleri ve süreleri için hesaplama aracı

Defans Miktar Metal Kristal Deuterium Puanlar Metal
yıkım
Kristal
yıkım
Yıkım
puanlar
Zaman
Roketatar
Hafif laser
Ağır Lazer Topu
İyon top
Gaus topu
Plazma atıcı
Küçük Kalkan Kubbesi
Büyük Kalkan Kubbesi
Yakalıyıcı Roket
Gezegenler arası rocket
Toplam
Geri Dönüşümcüler:
Kaynakların taşınması
Gezegendeki kaynaklar
Gerekli kaynaklar
Toplam
Küçük Cargo
Büyük Cargo
Casusluk raporu