Koloni yıkım maliyetleri hesaplama aracı

Bina Gezegen
Seviyesi
Ay
Seviyesi
Puanlar
Metal madden 0
Kristal madden 0
Deuterium sentezleyici 0
Solar Enerji Santrali 0
Füzyoenerji Santrali 0
Robot Fabrikası 0
Nanit fabrikası 0
Tersane 0
Metal depose 0
Kristal depose 0
Deuterium tanker 0
Araştırma Laboratuvarı 0
Terraformer 0
Uzay iskelesi 0
İttifak depose 0
Roket silos 0
Ay Merkez Istasyonu 0
Radar istasyonu 0
Sıçrama geçidi 0
Solar Urdu 0
Defans Gezegen
Miktarı
Ay
Miktarı
Puanlar
Roketatar 0
Hafif laser 0
Ağır Lazer Topu 0
İyon top 0
Gaus topu 0
Plazma atıcı 0
Küçük Kalkan Kubbesi 0
Büyük Kalkan Kubbesi 0
Yakalıyıcı Roket 0
Gezegenler arası rocket 0
Toplam 0
Planet espionage report
Moon espionage report